Basketbalové kroužky ve školním roce 2018/19

Projekt basketbalových přípravek byl zahájen již v roce  2013 pro žáky z 1.-5. tříd základních škol v K.Varech a pokračuje za finanční podpory MM Karlovy Vary a Karlovarského kraje i ve  školním  roce  2018/19  ( termíny se jsou uvedeny v záložce „ rozvrhy")

Činnost je organizována hlavním kvalifikovaným trenérem ( licence ČBF-B) Ing. Václavem Seberou a na každé škole je k dispozici další trenér z řad  učitelů, vychovatelů, příp. i externistů. Kroužky jsou na každé škole organizovány v délce minimálně 1 cvičební hodina týdně. Kroužky jsou určeny pro dívky i chlapce a každoročně ti nejšikovnější , po získání základních dovedností, přecházejí do karlovarských basketbalových klubů,

"Tento projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary častkou 80 000,- Kč“ 

www.mmkv.cz

„Tento projekt byl finančně podpořen Karlovarským krajem -Živým krajem častkou 45 000,-“

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz